APARATY ORTODONTYCZNE

Aparat stały metalowy klasyczny

1500 PLN


 

Aparat stały estetyczny klasyczny

2500 PLN


 

Aparat lingwalny

4000 – 4500 PLN

Aparat lingwalny Incognito

9000-10 000 PLN


 

Aparat ruchomy

600 – 800 PLN


 

Clear Aligner

1000 PLN


 

Aparat retencyjny

300 PLN


 

RETAINER